Dichterskring Alkmaar
 
Flip Hoetjes

Flip Hoetjes

Flip Hoetjes, kunstenaar en muzikant speelt de hoofdrol in zijn eigen jongensboek. Met zijn muziekgroep Fylpher heeft hij meerdere malen de dichtersmiddagen muzikaal omkleed.
Dichterskring Alkmaar heeft gedichten gemaakt bij zijn schilderijen. Op zondag 27 november 2011 is er een Cantina Poëtica geweest waar de gedichten bij de schilderijen werden voorgedragen. 

 
10
                                                   VRUCHTWATER

ik zie
ander leven
weten

de ontploffing
van gedachtekleuren
vindt verf

penseelt vormen
die larven
lijken

welke als komeetstof
uit het zinnenstelsel
kruipen

vliegend
over het diepdoek

lessen ze
met landen
het herkennen

           Dick van Hoeve    
 
9

                               OERKNAL

                               geboorte in kleur
                               uitspatting in leven
                               handen noch voeten kennen de weg
                               ogen volgen oren
                               op reis door eigenzinnigheid 

                               bomen water lucht vrienden
                               warmen de gekwelde ziel
                               wat knelt is op z`n retour
                              (er is) geen enkele reis

                                                                         Annemarie Kuster

 
3
                      

DUBBELSPEL

Ultiem – een vlam van verre – in
goud en zilver volmaakt – jaloerse 
sterren die hardvochtig in het
heldere zoekbeeld staan der
planeten – dubbel in getal.

Dat is wat zich raakt doet etsen –
kleuren stralend weergaloos – zinnen
eerlijk en devoot – wat ik vroeger
astrologisch trachtte te beminnen –

Een lied, een melodie, een levensspel
– in vele noten – polyfoon – reeksen
in vele noten en algoritmen – een
kakofonie in aquamarijn. Een totaal

Wezen totdat ik heel diep ademhaal –
mij langs de sterrenstelsels begeef,
voorzichtig met de snelheid van het
licht.

                               Elbert Gonggrijp

       
 
4
            

KLEM

Hoe het woord kleurt
tot over de rand

hoe de vorm
in het slot valt

de klok luidt
voor wie niet hoort

men breekt het brood
men eet, men strooit
de kruimels uit

dan dringt het zich weer op
het geel en rood
en iemand die iets zeggen wil

wat ongehoord ontzaglijk
rechtop is blijven staan

                  Paul Roelofsen    

 
5
                              

THUIS

Men woont geborgen
tussen de muren
van gesloten huizen

alleen via antennes
dringt de wereld door
in de intieme sfeer

wij willen dat
wij willen veilig zijn
maar niet op ons gemak

             Paul Roelofsen
 
8
                                                         OGENBLIK

grenst in een lijn
onzichtbaar

aan vreemd zacht donker
achter het enkele beeld
flarden van gedachten

die zich verward
in elkaar
hervatten

              Anja Henke

 

 
             EVOLUTIE

De oerknal
Baring van Heel Al
aarde en oceanen

Kleurige gassen
vormen zwaartekracht
levend organisme in wording

Ontstaan van continenten
Onstoffelijke wezens
verscholen in miljoenen jaren

We stonden op uit de zee
werden dier en mens
en spraakverwarring

Waren we toch
een schepsel gods?
Schiep hij toch 
de aarde in zeven dagen?

Waar begon de evolutie?
Misschien toch
bij de naakte aap van Darwin?

                     Agatha Bekker
 

Hoed u voor de Componist
zijn klanken die
bij de eerste oogopslag
schijnbaar eenvoudig
maar met diepten
die alleen hoorbaar zijn
voor het geoefende oor

hoed u
voor de kleur van de klank
want nader bezien
is het een val voor het oor
stromen in schaduwen gevat
onzichtbaar bij de eerste blik
maar magisch bij de volgende

hoed u
voor deze musicus
hij verleidt uw oog
en misleidt uw oor
hij maakt zijn muziek zichtbaar
verlangzaamt
zijn handen spelen met lucht
en zwaartekracht
versnellen
zijn ogen zullen u vangen
en meevoeren
naar zijn wereld
u gevangen houden
dan zal hij lachen

dus hoed u
voor de verlammende magie
van de componist

                      Ingrid Koens

 
2

                                         

AFDRUKDROOM

ik ben
een psychisch fotograaf
die het moment
van verlichting
of dat van verwarring

probeert

ons begrijpen tracht
een levenslang
te geven
zonder wetten

 Dick van Hoeve